Home » Blog » IP Scan – Služba předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví

IP Scan – Služba předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví

Služba IP Scan aneb chraňte smysluplně své duševní vlastnictví.

Podnikatelé často řeší problémy týkající se duševního vlastnictví až ve chvíli, kdy nějaké nastanou. Takovým situacím však lze velmi snadno předejít. Jak víme, prevence je vždy lepší, a také levnější, než následné hašení požáru. Často se také podnikatelé mylně domnívají, že žádné duševní vlastnictví nemají.

Pro takové podnikatele je vhodná služba IP Scan. O co se jedná?

IP SCAN je důkladná analýza Vašeho duševního vlastnictví. Sejdeme se a probereme do detailu fungování Vašeho podnikání, od nastavení smluvních vztahů až po Vaši doménu a logo. Společně tak přijdeme na to, jaká jsou slabá místa v ochraně Vašeho duševního vlastnictví a navrhnu Vám, jak s Vaším duševním vlastnictvím nakládat a jak jej chránit. Nakonec pro Vás zpracuji závěrečnou zprávu, kterou pošlu na kontrolu Úřadu průmyslového vlastnictví, aby ověřil její kvalitu.

Analýza se vztahuje na všechny druhy duševního vlastnictví, jak zapsané (ochranné známky, průmyslové vzory, užitné vzory a patenty, označení původu a zeměpisná označení, tak nezapsané (autorská práva, obchodní tajemství, názvy společností a domén).

O poskytnuté údaje a informace nemusíte mít strach, na začátku spolu uzavřeme dohodu o mlčenlivosti.

V letošním roce je možnost tuto službu využít za cenu 90 EUR. Základní cena je sice 900 EUR, ale v případě, že jste SME (malý nebo střední podnik), Evropská unie v rámci programu SME Fund 2022 proplatí 90 % ze zaplacené ceny. Pokud Vám v rámci služby IP Scan doporučím registrovat ochrannou známku či průmyslový vzor, můžete v rámci stejného programu požádat o proplacení 75 % nákladů za poplatky.

Rádi byste využili tuto službu či máte nějaké otázky? Neváhejte se na mě obrátit.

Photo by Diego PH on Unsplash