Home » Blog » Změna pravidel při chovu psů a koček za účelem rozmnožování

Změna pravidel při chovu psů a koček za účelem rozmnožování

V listopadu nabyla účinnosti nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 384/2021 Sb. o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování, kterou chce Ministerstvo zemědělství zajistit vyšší ochranu chovaných zvířat, a kterou se ruší dosavadní vyhláška o stanovení podmínek při chovu psů a koček č. 21/2013 Sb.

Vyhláška provádí § 7a odst. 9 zákona na ochranu zvířat proti týrání a stanovuje podmínky při chovu za účelem rozmnožování a požadavky na minimální velikost prostor při rozmnožování psů a koček, na provádění inseminace a na nejnižší a nejvyšší věk psů a koček při jejich rozmnožování, tedy konkrétní podmínky v chovech.

Tyto podmínky musí dodržovat jak sdružení právnických nebo fyzických osob, včetně jejich členů – chovatelů, tak osoby zabývající se chovem v rámci podnikatelské činnosti, dále chovatelé chovající 3 a více fen psa a nakonec také jiný chovatel, jehož cílem chovu je rozmnožování psů či koček.

Vyhláška stanovuje obecné podmínky při chovu, jehož účelem je rozmnožování, zvláštní podmínky ve venkovních prostorech, podmínky během doby a porodu a kojení, požadavky na minimální velikost prostor pro chov, požadavky na provádění inseminace a požadavky na nejnižší a nejvyšší věk zvířete při jeho rozmnožování.

Zatímco zákon stanovuje minimální věk pro odběr štěněte od feny (50 dnů) a kotěte od kočky (84 dnů), samotná vyhláška stanovuje výjimky pro dřívější odběry, jako je např. nemoc, zranění či podezření z nákazy, a to jak mláděte, tak matky.

Chovatel je povinen provádět či zajistit dohled na zvířetem minimálně dvakrát během každých 24 hodin, přičemž pokud zvířata potřebují větší péči, musí na ně chovatel dohlížet častěji. Žádný takový interval však vyhláška již neobsahuje.

Chovatel psa musí zajistit výchovu kontaktem s lidmi a navykání na manipulaci, pravidelný pohyb a možnost odpočinku. Jestliže pes nemá volný přístup do venkovního prostoru, musí být pravidelně venčen a mimo tuto dobu nesmí mít náhubek, samozřejmě s výjimkou nutných případů. Zároveň vyhláška zakazuje, aby byl pes trvale chován v kleci.

Co se týče nejnižšího a nejvyššího věku při rozmnožování, je krytí nebo umělá inseminace u psa možná následovně:

  • u psa malého plemene od 14. měsíce do 8. roku věku feny, u samce od 14. měsíce, 
  • u psa velkého plemene od 17. měsíce do 8. roku věku feny, u samce od 17. měsíce.

Chovatel kočky musí zajistit výchovu kontaktem s lidmi a navykání na manipulaci, možnost každý den šplhat a brousit si drápy, možnost odpočinku a suché místo k tomu a přístup k místu poskytujícímu úkryt. Plochy pro krmení a pro kočičí toaletu musí být od sebe vzdáleny minimálně 1 metr. Stejně jako pes, nesmí být kočka trvale chována v kleci.

Co se týče nejnižšího a nejvyššího věku při rozmnožování, je krytí a umělá inseminace u kočky možná od 1 roku věku do 9. roku věku, u kocoura od 6. měsíce věku.

Vyhláška obsahuje přílohy s tabulkami, stanovující konkrétní minimální plochy pro chov. Například u psa zcela nejmenší plocha činí 2 m2, a to pro jednoho psa nejmenšího plemene; u koček se jedná o 6 m2 využitelné plochy pro jednu kočku.